Branchenbuch Frag-Christel.de Business directory Ask-Christel.co.uk Annuaire professionnel Demande-a-christel.fr Directorio de empresas Pregunta-a-Christel.es Elenco commerciale Chiedi-a-christel.it 
Directůrio de actividades
 Pergunta-a-christel.com.pt 
Handelsadresboek 
 Pergunta-a-christel.com.pt adresář firem Německo
adresář firem ptej-se-christel.cz
ukaž mi všechna místa s:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
jste zde: adresář firem Ľ

stavba a prodej kotlŇĮ (2)
stavba a prodej zimních zahrad (62)
stavba kom√≠nŇĮ a kom√≠nov√© souń?√°sti (35)
stavba lodí (7)
stavba n√°drŇĺ√≠ na pohonn√© hmoty (17)
stavba prŇĮmyslov√Ĺch pec√≠ (3)
stavba ń?erpac√≠ch stanic (1)
stavební fyzika (7)
stavební stroje (60)
st√°ń?ec√≠ stroje (7)
stŇôihac√≠ stroje (3)
stroje a souń?√°stky (36)
stroje a vybavení pro pekárny a cukrárny (11)
stroje a zaŇô√≠zen√≠ pro ml√©k√°rny (1)
stroje na oh√Ĺb√°n√≠ trubek (4)
stroje na tŇô√≠dńõn√≠ poŇ°ty (4)
stroje na v√Ĺroby ledu (5)
stroje pro tamponov√Ĺ tisk (4)
stroje pro zpracov√°n√≠ dŇôeva (17)
stroje pro zpracování kamene (1)
stroje pro zpracov√°n√≠ plastŇĮ (5)
stroje pro zpracování plechu (12)
strojírenství (51)
strojírenství (254)
strojní pily (2)
suroviny (12)
svaŇôovac√≠ pŇô√≠davn√© materi√°ly (4)
svaŇôovac√≠ zaŇô√≠zen√≠ a pŇô√≠stroje (24)
svaŇôovan√© konstrukce (1)
svaŇôovny plastŇĮ (2)
systémová technika (7)
syst√©my kontroly pŇô√≠stupu (9)
syt√©my potrubn√≠ poŇ°ty (2)
syt√©my znań?en√≠ (16)
tamponov√Ĺ tisk (8)
technick√° keramika (4)
technické plastové prvky (3)
technické pokládání podlah (2)
technické systémy budov (5)
technické vybavení budov (25)
technick√© v√Ĺrobky (12)
technika pro ń?ist√© provozy (5)
technika Ňô√≠zen√≠ (5)
technika v√Ĺroby (4)
technologie nerezavńõj√≠c√≠ oceli (3)
technologie obr√°bńõn√≠ (30)
technologie oh√Ĺb√°n√≠ (1)
technologie optick√Ĺch vl√°ken (2)
technologie plastŇĮ (10)
technologie pokovov√°n√≠ stŇô√≠k√°n√≠m (2)
technologie procesŇĮ (12)
technologie vstŇôikov√°n√≠ (2)
tenisové kurty a haly (42)
tepeln√° elektr√°rna (2)
tepeln√° technika (8)
tepeln√° zaŇô√≠zen√≠ a pŇô√≠stroje (10)
tepeln√© zpracov√°n√≠ kovŇĮ (7)
textiln√≠ stroje a pŇô√≠sluŇ°enstv√≠ (9)
tńõŇĺba dŇôeva (2)
tiskaŇôsk√© stroje (9)
tkalcovny kokosov√Ĺch vl√°ken (1)
tkalcovské stroje a náhradní díly (2)
tlakové lití (5)
transportní technika (46)
tŇô√≠d√≠c√≠ stroje a zaŇô√≠zen√≠ (3)
tryskové brusné práce (5)
turbíny (1)
tvarovací technika (7)
tvarov√°n√≠ kovŇĮ (7)
tvarov√°n√≠ trubek ń?√°sti trubek (4)
tvorba syst√©mŇĮ (2)
tvrdé chromování (4)
tvrdé kovy (2)
ud√≠rny a varn√° zaŇô√≠zen√≠ (2)
uhl√≠ a tńõŇĺba uhl√≠ (3)
ultrazvukov√° svaŇôovac√≠ zaŇô√≠zen√≠ (1)
ultrazvukové technologie (4)
umńõleck√© sl√©v√°rny a sl√©v√°rny pŇôesn√©ho lit√≠ (1)
umńõleck√© tisky (4)
up√≠nac√≠ n√°Ňôad√≠ (2)
uŇ°lechtil√° ocel (27)
uzavírací stroje (1)
vakuov√° zaŇô√≠zen√≠ a pŇô√≠stroje (3)
vakuové komponenty (2)
válcovací stroje (2)
v√°lcovny a v√Ĺrobky v√°lcoven (3)
vázací systémy (4)
vńõdeck√© apar√°ty a instrumenty (2)
vedení dálkového tepla (2)
velkoobchod s knihami a komisní prodej knih (1)
ventilań?n√≠ a ods√°vac√≠ syst√©my (2)
ventilań?n√≠ syst√©my a zaŇô√≠zen√≠ (21)
vnitŇôn√≠ obloŇĺen√≠ trubek (1)
vod√°rny (1)
vodní turbíny (1)
vodovody (1)
vrtn√° zaŇô√≠zen√≠ (1)
vstŇôikovac√≠ formy (3)
vstŇôikovac√≠ stroje (2)
vstŇôikovan√© plastov√© d√≠ly (17)
vybaven√≠ a zaŇô√≠zen√≠ hriŇ°Ň• (15)
vybavení stájí (7)
v√Ĺfukov√© technologie (8)
v√Ĺlisky (4)
v√Ĺlisky a v√ĹtaŇĺky (4)
v√Ĺroba a distribuce pŇô√≠strojŇĮ (10)
v√Ĺroba a prodej sklen√≠kov√Ĺch konstrukc√≠ (3)
v√Ĺroba automobilŇĮ (6)
v√Ĺroba brusek a leŇ°tiń?ek (1)
v√Ĺroba chemick√Ĺch produktŇĮ (9)
v√Ĺroba chlad√≠c√≠ch zaŇô√≠zen√≠ (4)
v√Ĺroba dom√°c√≠ch spotŇôebiń?ŇĮ (1)
v√Ĺroba dr√°tńõn√©ho pletiva (2)
v√Ĺroba farmaceutik (6)
v√Ĺroba gumov√©ho zboŇĺ√≠ (3)
v√Ĺroba hudebn√≠ch n√°strojŇĮ (28)
v√Ĺroba jemn√© kŇĮŇĺe, koŇĺeluŇĺny (1)
v√Ĺroba j√≠zdn√≠ch kol (4)
v√Ĺroba kompresorŇĮ (4)
v√Ĺroba lepidel (3)
v√Ĺroba n√°bytku (42)
v√Ĺroba n√°drŇĺ√≠ (15)
v√Ĺroba obuvi (3)
v√Ĺroba ocelov√Ĺch plechŇĮ (2)
v√Ĺroba odńõvŇĮ (16)
v√Ĺroba par√≠ru, kart√≥nu a kart√≥nov√©ho zboŇĺ√≠ (2)
v√Ĺroba plastov√©ho zboŇĺ√≠ (17)
v√Ĺroba porcel√°nu (10)
v√Ĺroba prŇĮmyslov√Ĺch zaŇô√≠zen√≠ (3)
V√Ĺroba radi√°torŇĮ a kotlŇĮ pro √ļstŇôedn√≠ vyt√°pńõn√≠ (1)
v√Ĺroba skŇô√≠Ňąov√Ĺch rozvadńõń?ŇĮ (12)
v√Ĺroba stavebn√≠ch hmot (9)
v√Ĺroba strojŇĮ (9)
v√Ĺroba strojŇĮ (31)
v√Ĺroba tiskaŇôsk√Ĺch forem (4)
v√Ĺroba tlakov√°ch n√°dob (1)
v√Ĺroba zaŇô√≠zen√≠ a strojŇĮ pro pohostinstv√≠ (2)
v√Ĺrobce a velkoobchod se zmrzlinou (30)
v√Ĺrobky z pap√≠ru (5)
v√Ĺrobn√≠ technologie (7)
vysokofrekvenń?n√≠ technika (2)
vysokozdviŇĺn√© voz√≠ky (80)
v√Ĺstavba a prodej technick√Ĺch budov (62)
v√Ĺtahy a v√Ĺtahov√° zaŇô√≠zen√≠ (54)
vytlań?ovac√≠ n√°stroje (1)
v√Ĺvoj motorov√Ĺch vozidel (5)
vyzv√°nńõc√≠ stroje (1)
zadeŇ°Ň•ovac√≠ zaŇô√≠zen√≠ (11)
zametací stroje (1)
zaŇô√≠zen√≠ a pŇô√≠sluŇ°enstv√≠ pro p√©ń?i o nohy (1)
zaŇô√≠zen√≠ a pŇô√≠stroje na stŇô√≠k√°n√≠ laku (5)
zaŇô√≠zen√≠ jatek (2)
zaŇô√≠zen√≠ pro chemick√Ĺ prŇĮmysl (1)
zaŇô√≠zen√≠ pro oddńõlov√°n√≠ zlata a stŇô√≠bra (30)
zaŇô√≠zen√≠ pro Ňôez√°n√≠ plamenem (1)
Ňĺ√°ruvzdorn√© v√Ĺrobky pro ocel√°Ňôsk√Ĺ prŇĮmysl (1)
z√°vory (3)
zdvihac√≠ zaŇô√≠zen√≠ (23)
Ňĺelezo a ocel (13)
zemńõdńõlsk√° zaŇô√≠zen√≠ a potŇôeby (16)
zpracov√°n√≠ a opracov√°n√≠ kovŇĮ (151)
zpracov√°n√≠ a vstŇôikov√°n√≠ plastŇĮ (55)
zpracování akrylátového skla (20)
zpracování grafitu (1)
zpracov√°n√≠ kovŇĮ (5)
zpracov√°n√≠ plastŇĮ (2)
zpracování ryb (6)
zpracování trubek (3)
zpracov√°n√≠ Ňĺelezobeton (6)
zpravodajsk√° technika (5)
zubní kliniky (23)
zuŇ°lechŇ•ov√°n√≠ kovŇĮ (13)
zuŇ°lechŇ•ov√°n√≠ povrchŇĮ (29)
zvedac√≠ a vysokozdviŇĺn√© voz√≠ky (2)
ń?ist√≠c√≠ zaŇô√≠zen√≠ a stroje (49)

odvětví v rubrice

V rubrice našeho adresáře firem najdete v současné době seznam 548 oborů. Aktuálně obsahuje rubrika adresáře firem překvapivě 5.328 firem tohoto odvětví. Obory s největším počtem firem v kategorii jsou momentálně obory stroj√≠renstv√≠, elektronika stejně jako obor zpracov√°n√≠ a opracov√°n√≠ kovŇĮ. Takto se v těchto odvětvích 901 nachází celkem 5.328 firem z rubriky . Ale také obory n√°Ňôad√≠ a fotovoltaick√© syst√©my mohou nabídnout relativně vysoký počet zapsaných firem.